Optimera upplevelsen på din hemsida och hjälp besökare bli kunder

Att hemsidor och appar ger dig som besökare/användare en positiv upplevelse borde vara en självklarhet, eller hur? Ändå är det alltför ofta som upplevelsen tvärtom blir negativ eller riktigt dålig.

Det är lätt att tänka att upplevelser är något personligt, därför är det svårt. Ofta kopplar vi platser, bilder, händelser, människor, situationer till både känslor och upplevelser. Detta stämmer såklart, men även om upplevelser är komplexa så finns det bra metoder för att skapa positiva upplevelser online.


Foto: Janine Laag, Lumeahphotography

Involvera din målgrupp för att verifiera upplevelserna

I optimala fall skapar designers, programmerare och slutanvändare/kunder digitala produkter tillsammans. Det vill säga att alla intressenter får vara med och bidra för att skapa bästa möjliga helhetsupplevelse. Om du som företagare inte vet vad din målgrupp känner, vill eller behöver kan den positiva upplevelsen utebli. Därför är det viktigt att du verkligen lär känna din målgrupp och försöker förstå deras behov.

En app eller hemsida i sig är inte en upplevelse. Det som skapar upplevelsen är till exempel en kombination av det som dina besökare kan göra, hur de kan göra det, samt vad det får dem att känna.

Mindre bra upplevelser skapar frustration, uppgivenhet och kanske ilska. Detta i sin tur leder troligen till att besökare inte återkommer. Det här ger ditt företag ett sämre utgångsläge när det kommer till vem din målgrupp vill köpa något av.

Konkret exempel: ditt företags hemsida

Det är viktigt för dig som företagare att förstå dina kunder. Det är också viktigt att du kan förmedla detta på ett tydligt sätt, samt koppla det till hur du kan hjälpa till. Några exempel på vad du bör tänka på:

* Det ska vara tydligt vad din sida handlar om. Vad kan man få hjälp med, hur får man hjälp? Känner besökaren sig förstådd?
* Flödet genom sidan ska vara enkel att följa. Det ska vara enkelt att t.ex köpa dina erbjudanden, ta kontakt eller prenumerera på nyhetsbrev.
* Placera viktigt innehåll högt upp på sidan. Detta är för att potentiella kunder ska se detta direkt.
* Tänk också på saker som läsbarhet när du väljer färger och storlek på texter. Kontrast mellan färger på text och bakgrund gör att texten blir lättare att läsa.
* Färg på knappar och menyval ska skilja sig från övrigt innehåll. Dina besökare förstår då lättare att dessa går att klicka på.

Hur gör jag detta?

För att du ska veta hur punkterna ovan uppfylls bör du upplevelsetesta din hemsida. Gärna med hjälp av personer från din målgrupp. Sätt upp olika flöden som du tänker att besökarna på din sida går igenom, baserade på verkliga scenarion utifrån deras behov. Det kan till exempel vara att beställa en av dina produkter, skriva upp sig på ditt nyhetsbrev, kontakta dig vid frågor osv.

Sammanfattning
En positiv upplevelse av ditt företag uppstår när de som besöker din hemsida kan hitta det de söker, känner igen sig och får förtroende för ditt företag. Det handlar mycket om att flödet ska kännas naturligt och lätt att förstå, samt att de ser vem det är som finns “bakom” hemsidan.
Om du är osäker på hur detta ser ut på din hemsida, be några personer i din målgrupp att vara med och testa sidan för att sedan ge dig feedback.

Av: Linda Åkerlund, Upplevelsedesigner – kerlundesign.se


Foto: Janine Laag, Lumeahphotography