Ledarskapet har stor inverkan på arbetsmiljön – så här kan du påverka

Googlar man ledarskap så förklarar man ledarskap ur ett organisatoriskt synsätt som ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande.

Vad tänker ni om detta?

Vad är ledarskap för er?

Det vi absolut kan säga är att ledarskapet kan ha en väldigt stor inverkan på arbetsmiljön.
Några tips från coachen hur du kan utveckla ledarskapet.

1. Självkännedom är A och O
Lär dig först att förstå dig själv innan du ska försöka att lära andra att förstå dig.

2. Var tydlig i din kommunikation.
Var tydlig med när det ges möjlighet att påverka ett beslut och när de
t är information.
Be om synpunkter bara när du verkligen är beredd att lyssna på dem.
Tydliggör förväntningar, mål och vision.
Ju tydligare du är så minskar du risken för missförstånd.

3. Uppmuntra bra och positiva beteenden.
Förstå vilka beteenden hos dina medarbetare som bidrar till att nå era mål. Uppmuntra och synliggör sedan dessa beteenden med hjälp av exempelvis bekräftelse och beröm. Var konkret och specifik i din bekräftelse: Exakt vad gjorde medarbetaren bra, och varför var det så bra?

4. Delegera ansvar.
Delegera befogenheter och ansvar och visa att du litar på medarbetarna. En organisation där chefen fattar alla avgörande beslut är en svag organisation.
Var noga med att inte överpröva beslut som du en gång har delegerat.
Kostnaden för ett sådant agerande i form av urholkad arbetsglädje och minskat framtida ansvarstagande är ofta större än vinsten du tror dig uppnå i sakfrågan.

5. Lär dig att faktiskt lyssna.
Ställ fler frågor än du ger svar, och låt medarbetaren själv sätta ord på sina utmaningar och lösningar. Avsluta gärna varje möte med att fråga om vad du själv kan göra för att skapa ännu bättre förutsättningar.

6. Förstå kraften av att ge och få feedback.
No brainer men ge beröm inför hela gruppen och kritik i enrum. Var konkret, specifik och tydlig för utvecklande återkoppling. Prata om handlingar och beteenden inte om egenskaper. Ha störst fokus på det som görs bra och var frikostig med beröm och uppmuntran.
Följande film ger er tips på att ge och ta emot feedback på ett bra sätt.
https://www.youtube.com/watch?v=oeLOeGDd9M8&t=11s

7. Skapa en hälsosam arbetsbelastning även för dig som chef.
Kom ihåg att du ansvarar inte bara för en hälsosam arbetsbelastning hos dina medarbetare utan även du behöver ha det som chef. Chefens fokus på verksamheten kan göra att de egna behoven glöms bort. Viljan att göra ett bra jobb kan leda till alldeles för mycket övertid, obefintlig återhämtning och att det egna måendet prioriteras bort. Stressade chefer skapar en sämre arbetsmiljö för medarbetarna.
Våga be om feedback kring den egna stresshanteringen. Hur ser dina arbetsvillkor som chef ut hos er? Föreslå gärna att få möjlighet att nyttja en coach eller att företaget abonnerar på coachning som en hälsofrämjande åtgärd för balans och effektivitet. Kontakta oss om ni vill att vi ser över vad vi kan hjälpa er med.

8. Utveckla ledarskapet med hjälp av en 360 kartläggning.
Ta reda på nuläget för ditt ledarskap genom att både ta in dina samt andras uppfattning av dig som chef. Var nyfiken och genuin i din vilja att utvecklas. Skaffa dig kunskap om klokt och effektivt ledarskap. Kom ihåg att du är en förebild även på detta område – din egen utveckling kan inspirera andra att ta ett kliv framåt. Om du inte själv vågar/vill utvecklas varför tror du att dina medarbetare ska vilja göra det.

9. Skapa tydliga rutiner och processer.
Se till att det finns tydliga rutiner och processer inom organisationen så att det inte uppstår frågetecken omkring hur ni ska hantera något vare sig det är internt eller externt.
Inkluderar även hur ni ska hantera befordringar, feedback och firande av högtidsdagar.

Kom ihåg att du som ledare är en förebild vilket innebär att själv agera på ett sådant sätt som du förväntar dig av medarbetarna. Det gäller också hur ni ska bete er mot varandra och visa på att ta ansvar för trivseln i de gemensamma lokalerna. Våga vara öppen att bjuda på dig själv.

Av: Marie Wetterstand

Jag heter Marie Wetterstrand och driver företaget Way2Grow. Har jobbat i ledande befattningar i drygt 20 år och arbetar idag med coaching och mentorprogram för ledare, organisationer, arbetsgrupper och företagare.
Kontakta mig om du vill veta mer vad som erbjuds och vad som kan passa er.