En bra modell för att coacha dina medarbetare

När du coachar dina medarbetare kan du använda en bra modell för att ge dig en bra struktur. Coaching är en helt unik process och ska inte ha för mycket ramar, dock så kan det vara bra för dig som ledare som vill coacha dina medarbetare att ha en enkel modell att följa. Var dock medveten om att en för stram agenda inte får önskad effekt när det kommer till coaching. Det är du som ledare eller om ni anlitar oss som ansvarar för att se till att ni följer strukturen.

En bra modell som du kan använda för att strukturera dina coachingsamtal är COACH-modellen.
Varje bokstav i denna modell beskrivs nedan:

C – Critical Issue = Kritisk fråga (eller vad är målet).
Här fastställer man den kritiska frågan eller målet som ska tas upp under coachingen över tid/samarbetet och för själva coachingsessionen. Att ha ett mål innebär att du kan fortsätta checka in under konversationen för att se om du/ni fortfarande har rätt riktning.

O – Opportunity = Möjlighet. Här identifierar vi möjligheten för tillväxt, förbättring eller för att lösa ett problem. Att identifiera möjligheten innebär ofta att visualisera den ideala framtida situation som ni vill uppnå. OBS – kolla av att det är samma som din medarbetare vill uppnå.

A – Action = Agera. Här vill vi utveckla specifika åtgärder som den anställde kan vidta för att göra framsteg. Dessa bör vara SMART (vill du läsa mer om SMART så skicka mail så skickar jag blogginlägget om SMART-metoden) där det är möjligt, så att de har goda chanser att uppnås!

C – Commitment = åtagande. Denna del av modellen försöker bedöma den anställdas engagemang för att slutföra åtgärderna. Vi ber ofta människor att betygsätta på en skala från 1 (låg) till 10 (hög) för att se hur mycket engagemang de känner för att göra framstegen. Om de ger poäng under en 8, tittar vi på om det finns hinder de behöver hjälp med, eller om vi inte har samma agenda.

H = Hold Accountable = Hållas ansvarig. Ansvar är en viktig del av coaching. I detta steg identifierar vi sätt att kontrollera hur åtgärderna fortskrider och hålla den anställde ansvarig. Det här kan vara så enkelt som att följa upp kontinuerligt på utfall och om de gjort det de sagt att de ska göra.

COACH-modellen är användbart att följa. Det säkerställer att du får resultat från varje coaching session.

Av: Marie Wetterstand

Jag heter Marie Wetterstrand och driver företaget Way2Grow. Har jobbat i ledande befattningar i drygt 20 år och arbetar idag med coaching och mentorprogram för ledare, organisationer, arbetsgrupper och företagare.
Kontakta mig om du vill veta mer vad som erbjuds och vad som kan passa er.